Trang chủ » Sản phẩm » Khu vực chưng » Xe goòng trước/sau khi chưng áp

Xe goòng trước/sau khi chưng áp

Xe goòng trước/sau khi chưng áp được đặt tại khu vực chưng áp trong dây chuyền sản xuất AAC. Giá này bao gồm một bệ vận hành, bánh xe ma sát / móc và máy đẩy, bánh xe đi bộ và thiết bị định vị. Giá đẩy có thể dừng lại, định vị và được căn chỉnh chính xác với đường ray sau khi chuyển động ngang ở tốc độ cao. Khi có tải, giá đẩy có thể chuyển đổi tần số và chạy chậm lại. Tuy nhiên, khi không có tải, giá đẩy có thể tăng tốc để trở về vị trị cũ cũng bằng cơ chế chuyển đổi tần số.

THÔNG TIN PHẢN HỒI