Trang chủ » Sản phẩm » Xe goòng trong lưu hóa sơ bộ » Máy nâng hạ trong sản xuất bê tông AAC

Máy nâng hạ trong sản xuất bê tông AAC

Đây là một máy quan trọng cho khâu sản xuất tấm AAC. Nó được gắn bên dưới cần cẩu di chuyển có thể đẩy cần trục lên xuống.

Trong quá trình sản xuất các tấm AAC, máy nâng/hạ sẽ mang các tấm lưới được gia cố cường lực hoặc lồng đến vị trí được chỉ định. Sau đó, các tấm lưới hoặc lồng được cắm vào khuôn bằng cách lắp ráp các khung và định vị bằng cách bằng các chốt. Sau khâu ủ đóng rắn, máy nâng/hạ sẽ lấy các khung lắp ráp và chốt ra khỏi khuôn.

THÔNG TIN PHẢN HỒI