Khuôn và tấm bên

    1. KhuônKhuôn là bộ phận có thể tái sử dụng trong dây chuyền sản xuất AAC. Cùng với tấm bên, khuôn khối AAC hoặc tấm AAC được sử dụng để giữ vật liệu hồ từ khâu ủ đóng rắn đến khâu cắt.
    1. Tấm bênTấm bên, kết hợp kèm với khuôn, là một phần cần thiết cho dây chuyền sản xuất AAC. Sau khi khối bê tông đúc được dỡ khỏi khuôn, tấm bên vẫn gắn vào khối bê tông tươi đến các khâu tiếp theo như cắt, nhóm, chưng và đóng gói. Tấm bên của chúng tôi được hàn bằng các loại thép chữ U , thép chữ H, ống thép và thép tấm mang lại cấu trúc hiệu suất cao.