Trang chủ » Sản phẩm » Khu vực cắt » Tủ hút chân không

Tủ hút chân không

Tủ hút chân không được sử dụng để làm sạch các chất thải tạo ra trong quá trình sản xuất AAC. Nó được gắn trên máy cắt thẳng đứng hoặc máy đục lỗ.

Sau khi khối bê tông được cắt theo chiều dọc, vật liệu phế thải sẽ được thu thập còn khối bê tông tươi kèm các tấm bên sẽ được mang đi. Phần phế thải bị trôi xuống rãnh nước tái chế. Sau đó, thiết bị nâng bán thành phẩm sẽ tải khối bê tông tươi và tấm bên lên giá đông rắn, nơi các khối này được nhóm lại.

Thông thường, phần mảnh vụn cắt không thể lau đi được. Nó có thể dính vào trên đỉnh các khối bê tông sau khi chưng áp và do đó làm giảm chất lượng cũng như hình dạng sản phẩm. Bằng cách sử dụng tủ hút chân không, bạn có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời khi tăng tỷ lệ tái chế chất thải, giá thành sản phẩm cũng sẽ được giảm thiểu.

THÔNG TIN PHẢN HỒI